• शनिबार-११-४-२०७५/ 16-Saturday-2019
  • 01:10:02
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+राम र सूर्य 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
लोक दोहरी 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 10:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते 11:15 am - 12:00 pm
कल इन नमस्ते/दुर्गा बिष्ट 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
फिल्मी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
लोक दोहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
थारू भाषाका गीत 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक गीत 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/देउडा गीत 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
कालजयी आधुनिक गीत 9:00 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार आधुनिक गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+चन्द्रमा र शिव 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
पप गीत 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 10:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
हिन्दी फिल्म गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
लोक दोहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
थारू भाषाका गीत 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/देउडा गीत 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बहकिने मन 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार पुराना हिन्दी गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+गणेश र हनुमान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
चलचित्रका गीत 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 11:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते/सिर्जना टमट्टा 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
फिल्मी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
हमार पहुरा/सीमा चौधरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
लोक दोहरी 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/खम्म ठकुल्ला 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
कालजयी आधुनिक गीत 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार आधुनिक गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+सरस्वती र बंगलामुखी 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
आधुनिक गीत 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 11:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते/खम्म ठकुल्ला 11:15 am - 12:00 pm
कल इन नमस्ते 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
हिन्दी फिल्म गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
हमार पहुरा/सीमा चौधरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
लोक दोहरी 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/देउडा गीत 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
कालजयी आधुनिक गीत 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार पुराना हिन्दी गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+कृष्ण र शाहीराम 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
रिमिक्स गीत 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 11:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते/सालिका चौधरी 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
फिल्मी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
प्रतिभा अपनेन के/रेखा चौधरी 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
हमार पहुरा/सीमा चौधरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
लोक दोहरी 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/खम्ब ठकुल्ला 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
सुन्नेलाई सुनको माला 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार आधुनिक गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+सन्तोषी माता 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
लोकगीत 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 11:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
देउडा गीत 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
कल इन नमस्ते/हिमाल गडसिला 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
हिन्दी फिल्म गीत 1:15 pm - 2:00 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
लोक दोहरी 3:15 pm - 4:00 pm
हाम्रो गीत तपाईको राजोई/हिमाल गडसिला 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
थारू भाषाका गीत 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/देउडा गीत 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
कालजयी आधुनिक गीत 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार पुराना हिन्दी गीत 10:15 pm - 11:00 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
भजन+काली र दुर्गा 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खबर 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नमस्ते शुभप्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
शिक्षा सम्बाद 08:05 am - 09:00 am
नेपाल परिवेश 09:00 am - 09:15 am
पुराना लोकगीत 09:15 am - 11:00 am
थाहा अपडेट 10:00 am - 10:05 am
प्रतिभाको आँगन/दुर्गा बिष्ट 10:05 am - 11:00 am
नमस्ते बुलेटिन 11:00 am - 11:15 am
माइण्ड चेक/सालिका चौधरी 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल परिवेश 12:00 pm - 12:15 pm
आधुनिक गीत 12:15 pm - 1:15 pm
फिल्मी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
नमस्ते बुलेटिन 2:00 pm - 2:15 pm
आधुनिक गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल परिवेश 3:00 pm - 3:15 pm
लोक दोहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाल परिवेश 4:00 pm - 4:05 pm
थारू भाषाका गीत 4:05 pm - 5:00 pm
नेपाल परिवेश 5:00 pm - 5:05 pm
बाल गीत 5:05 pm - 6:00 pm
नमस्ते खबर 6:00 pm - 6:30 pm
लोक दोहरी 6:30 pm - 7:00 pm
बाडुली/खम्म ठकुल्ला 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश 8:00 pm - 8:30 pm
आजको बहस 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
कालजयी आधुनिक गीत 9:15 pm - 10:00 pm
खबर दिनभर 10:00 pm - 10:15 pm
सदाबहार आधुनिक गीत 10:15 pm - 11:00 pm